5 pijlers

Wat maakt een goede bowler goed? Is het de bal, is het de techniek, is het de strategie of misschien wel de conditie van de speler? Ik ben van mening, dat het niveau van een bowler afhankelijk is van een combinatie van deze vijf factoren.

Interne factoren

Bij de bowlingsport blijven we afhankelijk van in- en externe factoren. De bowler heeft invloed op de interne factoren. Hij heeft de mogelijkheid om bewust parameters wijzigen door het maken van bepaalde keuzes.
Deze keuzes hebben invloed op de ontwikkeling van de vijf pilaren die te samen de bowler vormen:

Balans

Iedere pilaar bevat een weergave van het niveau van de bowler. De ambitie om te groeien in iedere pilaar moet aanwezig zijn. Idealiter zou gelijkmatige groei in alle pilaren worden aanbevolen.

Talent

Wanneer iemand als talentvol wordt betiteld, betekent dat deze persoon in hele korte tijd veel vlakken in de pilaren beheerst. Maar het is ook zo dat iemand met minder talent hetzelfde niveau kan bereiken als iemand met veel talent. Initieel gaat hier meer tijd en effort mee gemoeid, maar het is weldegelijk mogelijk om op gelijk niveau met talentvolle personen te komen.

You missed